ລາວ | English

ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງພວກເຮົາມີສອງແບບຄື


1. ແບບຊົນເຜົ່າໄສ່ສະບາຍ
ຊຸດຊົນເຜົ່າປະຍຸກແບບໄສ່ສະບາຍເຫມາະແກ່ການນຸ່ງໄປພັກຜ່ອນ ໄປລີສອດ: ໄປພູເຂົາ ຫລິ້ນປ່າ ຖ່າຍຮູບຕ່າງໆ, ເຊິ່ງແຕ່ລະຊຸດແມ່ນເຮັດຈາກຜ້າຝ້າຍ ຕົບແຕ່ງດ້ວຍການປັກແຊ່ວລາຍດ້ວຍມື


2. ແບບໄສ່ສະບາຍກຶ່ງທາງການ
ພວກເຮົາເນັ້ນການອອກແບບທີ່ໄສ່ສະບາຍສາມາດໄສ່ສຳລັບໂອກາດທີ່ເປັນທາງການໄດ້ ຫລືໄສ່ທົ່ວໄປ ຜ້າທີ່ເຮົານຳໃຊ້ກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເນັ້ນຄວາມສະບາຍໃນການນຸ່ງຖືເຊັ່ນຜ້າຝ້າຍຍ້ອມສີທຳມະຊາດຕ່ຳມື ແລະຜ້າລິນິນ 100% ທີ່ປູກຢູ່ປະເທດໂປແລນ, ຕົບແຕ່ງດ້ວຍ ຜ້າຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ສີມືໃນການປັກແຊ່ວສູງ ແລະໃຊ້ເວລາຫລາຍກວ່າຈະແລ້ວຜົນງານຊິ້ນຫນຶ່ງ.